בקשה למתן צו ירושה בהיעדר צוואה

בהעדר צוואה ניתן להגיש לאחר פטירת המוריש בקשה למתן צו ירושה מכוח חוק הירושה תשכ"ה- 1965 ,סעיף 10 לחוק, שלפיו תיקבע חלוקת עיזבונו של המוריש ואת זהות היורשים .כמובן מומלץ ועדיף שהמצווה יערוך צוואה בטרם פטירתו אשר תשקף את רצונו האמיתי של המצווה . במקרה כזה ובעת הצורך, מגישים בקשה לצו קיום צוואה ע"י אחד מבין היורשים המוזכרים בצוואה או כל אדם אחר שיש לו עניין בקיום הצוואה.

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה?

סעיף 10 לחוק הירושה תשכ"ה – 1965 קובע מי הם היורשים על פי דין, מהו סדר הירושה, כללי העדיפות בין היורשים על פי דין ובחלק השני לחוק נקבע כיצד מתחלקת ירושה , מהי זכות הירושה של בן הזוג , כיצד מתחלקת ירושה בין צאצאים, אחים , נכדים וכיצד יש לחלק את כלל נכסי העיזבון ובין היתר גם חלוקת הזכויות בדירה בין היורשים על פי דין.  

סוגי צוואות בישראל

  • צוואה בכתב יד.
  • צוואה בפני עדים.
  • צוואה בפני רשות.
  • צוואה בעל פה (‘שכיב מרע’).
  • צוואה הדדית (בני זוג).

 

צוואה בכתב יד

סעיף 20 לחוק הירושה תשכ"ה 1965

צוואה בכתב יד הינה צוואה אשר עורך המצווה בכתב ידו החתומה בחתימת ידו והנושאת תאריך עריכתה וזאת באופן עצמאי ושלא בפני עדים וללא צורך באימות חתימה בפני עורך דין . 

צוואה מסוג זה אינה מומלצת וזאת מאחר וחובה על עורך הצוואה להיות (המצווה בעצמו במקרה דנן) בקיא בהוראות החוק כדי להבטיח ניסוח חוקי והעומד בדרישות החוק , אחרת צוואה מהסוג הזה עלולה להיפסל כתוצאה מפגמים בעריכתה . זאת ועוד כאשר מדובר בצוואה בכתב חובה יהיה על המצווה ,בדרך כלל, להוכיח כי אכן המדובר בכתב ידו.       

צוואה בפני עדים

סעיף 20 לחוק הירושה תשכ"ה – 1965 

צוואה בעדים הינה צוואה בכתב, הנושאת תאריך עריכתה והחתומה ביד המצווה בפני שני עדים (כשירים) .

בצוואה בפני עדים קיימות מספר דרישות נוספת שלפיהן ,בין היתר, המצהיר מצהיר בפני העדים שזו צוואתו ,העדים היו עדים להצהרת המצווה כי זו צוואתו וכעדים לחתימתו של המצווה על גבי הצוואה. 

×

שיחת ווטסאפ