הכל אודות משפט מנהלי

משפט מנהלי-ציבורי

משפט מנהלי–ציבורי מתייחס למערכת הכללים על פיה עומדים מעשי השלטון והחלטותיו באמצעות הרשות המבצעת לביקורת שיפוטית של בתי המשפט  והוא מסדיר את היחסים בין גופים שונים של המדינה וכן בין גופי המדינה לאזרחיה והכולל בחובו את המשפט הפלילי, החוקתי והמנהלי וכן את דיני המס. המשפט הציבורי מסדיר את היחסים בין גופים מדינתיים שונים, למשל בין הכנסת לבין הממשלה, בין הממשל המרכזי לבין רשויות מקומיות, בין הכנסת לבין בתי המשפט כן הוא מסדיר גם את היחסים בין גופי המדינה לבין פרטים.

משפט מנהלי/ציבורי – ליווי וייצוג מקצועי

חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין מומחה ומנוסה במשפט מנהלי-ציבורי אשר יעניק לכם שירות משפטי מקצועי ,לא מתפשר וברמה הגבוהה ביותר ובייחוד מעורך דין בעל ניסיון מוכח מעשית ולא תיאורטית ! וזאת בהתחשב בעובדה כי עסקינן בגופים עתירי כוח ויכולת מימון ובעלי אוטונומיה ניהולית דבר אשר מחייב להיות חדים וערוכים היטב בעת הגשת עתירה מנהלית לאחר איסוף כל המסמכים הרלוונטיים אשר יהוו בסיס לעתירה המוגשת והכל בתוך המועדים הקבועים בחוק לבל הדבר ייחשב כשיהוי בהגשת העתירה היות וטענת השיהוי הינה טענה כבדת משקל . למעשה, אנשים וגופים הרואים את עצמם נפגעים מהחלטות שגויות או שנפל בהן פגמים כאלו שפוגעות בהם ספציפית, יכולים להגיש עתירה מנהלית כנגד הרשות או הגוף הפוגע. אלו נידונים במספר ערכאות שיפוטיות וביניהן בתי המשפט המחוזיים בשבתם כבתי משפט לעניינים מנהליים ובג"ץ. ניתן להגיש עתירות בנושאים שונים דוגמת: מכרזים ,חינוך, ארנונה, רישוי עסקים ועוד. דוגמאות בולטות לעתירות מנהליות הן כאשר הצעות מחיר של חברות במסגרת הליך מכרזי נפסלות ע"י ועדת המכרזים ו/או במקרה שמגיש הצעה למכרז מקבל הודעה על אי זכיה במכרז ומבקש לתקוף את החלטת וועדת המכרזים. כאן המלאכה הניצבת בפני העורך דין היא לא קלה ,בלשון המעטה, והיא מצריכה בקיאות וניסיון עשיר ומוכח בדיני מכרזים וכל החוקים הרלוונטיים שלפיהם העורך דין יבחן היטב ובאופן מעמיק אם קיימות עילות משפטיות מוצדקות שלפיהן שומה יהיה על בית המשפט המוסמך להורות על ביטול החלטת וועדת המכרזים וכפועל יוצא לפסילת המכרז כך למשל ובין היתר , מחמת פגמים שנפלו בהחלטת וועדת המכרזים ו/או מחמת אי עמידת החלטת וועדת המכרזים במתחם הסבירות ,החלטה שהתקבלה ללא נימוקים, ללא התייעצות עם גורמים מקצועיים, ללא הליך תקין העומד בדרישות החוק , תוך שלילת זכות הטיעון והשימוע, אי עמידת ההחלטה המנהלית באמות המידה או שהיא פוגעת בזכות מזכויות העותר בצורה בלתי מידתית וכיוצא באלה.

חשוב לציין כי בתי המשפט אינם נדרשים לבחון כיצד הוא היה נוהג במקומה של הוועדה, אלא לבחון את סבירות ההחלטה שנתקבלה.  

הלכה ברורה קיימת במשפט הישראלי בכל הנוגע להתערבותו של בית המשפט בהחלטות של וועדות מכרזים, כפי שנקבע בשורה של פסקי דין. ראה למשל: המ' 389/00 חומה אבטחה ושירותים (ירושלים) 1988 בע"מ נ' החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ :

"גדר התערבותו של בית המשפט בהחלטות ועדת המכרזים הוא כגדר התערבות בכל מעשה המינהל, ולצד עילות ההתערבות שבמשפט המינהלי, חל הכלל לפיו בבוחנו החלטת רשות מנהלית בית המשפט אינו נכנס בנעלי הרשות, ואינו קובע מהי ההחלטה שהוא היה מקבל באותן נסיבות. הוא בוחן האם החלטת הרשות הייתה כדין, והאם ההחלטה שקיבלה הועדה תוך הפעלת שיקול דעתה נופלת למתחם הסבירות"

שירות ממשרד עורכי דין מומחה לענייני משפט מנהלי-ציבורי

עורך דין מוניר רמאל שמש כיועץ משפט של המועצה המקומית ירכא וגופים ציבוריים נוספים בעל ניסיון ,ידע נרחב ומומחיות בתחום . במסגרת תפקידו של עורך דין מוניר רמאל כיועץ משפטי של המועצה המקומית ירכא הוא העניק ייעוץ משפטי שוטף לוועדות השונות של המועצה לרבות ייצוגה של המועצה בערכאות המשפטיות השונות מתן חוות דעת משפטיות בסוגיות מורכבות במיוחד אשר היוו בסיס משפטי עליו נשענו ההחלטות  אשר התקבלו ע"י המועצה. לזכותו של עורך דין מוניר רמאל נזקפים הישגים מרשימים ביותר במהלך מילוי תפקידו כיועץ משפטי של המועצה המקומית ירכא . פנו אלינו ואנו נדאג להעניק לכם שירותים משפטיים בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום וכן נדאג להילחם עבורכם עד להשגת תוצאה מיטבית ,האמת והצדק.              

×

שיחת ווטסאפ