עורך דין לענייני חוזים

עורך דין לדיני חוזים

מטרתו של חוזה היא לעגן את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיים של אלה החתומים בו. לחוזה ישנה משמעות משפטית מחייבת עליה אין לעבור, לכן חשוב לוודא מבעוד מועד כי החוזה משקף היטב את הסכמתם של הצדדים וכי כל הכתוב בו מובן ולגמרי קוהרנטי. עורך דין לענייני חוזים הוא זה המנסח את החוזה עבור מיוצגיו ותפקידו לדאוג כי הכוונות ,הדרישות והצרכים שלהם אכן משתקפים ומעוגנים בו בצורה חוקית לגמרי. עו"ד מוניר רמאל עוסק בתחום החוזים ולו ניסיון רב בניסוחיהם עבור לקוחותיו. במקרים של הפרת חוזה כלפי המיוצגים, עורך הדין הוא זה הפועל כדי לוודא שמה שהובטח להם בחוזה אכן יתקיים.

תחומי עיסוקו של עורך דין לענייני חוזים

כפי שציינו קודם לכן, תפקידו של עורך דין לענייני חוזים הוא לנסח חוזה תוך תכנון מראש ובקפידה מטעמם של מיוצגיו בתחומים רבים, בין אם מדובר בחוזה מסחרי בחוזה שכירות או בחוזה  העסקה, חוזה דירה או מקרקעין או נדל"ן או חוזים של קניין רוחני או כל חוזה אחר אשר בא להבטיח כל מערכת יחסים חוזיים בין שני צדדים. עורך הדין הוא זה המוודא כי כל מה שכתוב בחוזה מכסה באופן מלא וחוקי את כוונותיו ,דרישותיו ורצונותיו של המיוצג, כדי שאכן ניתן יהיה לאכוף זאת לאורך תקופת ההסכם ובמקרים של הפרת החוזה. ואם כבר בהפרת חוזה עסקינן, גם כאן יש לעורך הדין בתחום זה סמכות. במקרים של הפרת חוזה, יפעל עורך הדין כדי לדרוש בפני מערכת המשפט כי האדם החתום אל מול המיוצגים במסמך אכן יעמוד בהתחייבויות עליהן חתם.

בניסוח חוזה תמיד פנו לסיוע של עורך דין

בכל עת בה עליכם להוציא ניסוח של חוזה חשוב שתפנו לייעוצו של עורך דין לענייני חוזים המתמחה בתחום זה. עו"ד מוניר רמאל אשר לו הכרות מעמיקה ועשירה בתחום, יוודא כי זכויותיכם נשמרות בצורה מלאה בנוסח החוזה. חוזה המנוסח בצורה אקסקלוסיבית עבור הצורך של המיוצג יאפשר ביטחון מלא בחתימה, ללא חשש כי בהמשך הדרך תעמדו אל מול דרישות נוספות ללא הגנה. הימנעו בכל מחיר מהורדת חוזים כלליים ברשת, משום שלא תמיד תדעו בדיוק מה משמעות הכתוב בהם ויתכן כי הם אינם יבטאו במסגרתם את כל הדברים הרלוונטיים עבורכם. עורך דין אשר ינסח את החוזה יבטיח הבנה מלאה ופרשנות מדויקת של החוזה.

עורך דין לענייני חוזים
×

שיחת ווטסאפ