קרן פנסיה במקרה של נכות (אובדן כושר עבודה)

מאז נחקק צו ההרחבה בעניין פנסיית חובה משנת 2008 במסגרתו חויב כל מעסיק לבטח את עובדיו במסגרת קרן פנסיה לאחר 6 חודשי עבודה ( ובמקרים מסוימים החל מהחודש השלישי ) קמה בנוסף חובה על כל מעסיק לרכוש לעובד שלו בד בבד עם הקמת קרן הפנסיה נספח הנקרא  "נספח אובדן כושר עבודה" אשר מבטח את העובד בקצבה חודשית ככל ונקלע למצב של אובדן כושר עבודה ( מלא ו/או חלקי) בתנאים מסוימים כתוצאה ממחלה ו/או תאונה ולכן חשוב שכל עובד יידע את זכויותיו במיוחד, כי במרוצת השנים משרדנו אשר נחשב למוביל ובעל מומחיות ייחודית בתחום זה ,נתקל במספר מעסיקים שאינם מכירים את החובה לבטח את עובדיה בנספח אובדן כושר עבודה ובכך נחשפו לתביעות של מיליוני שקלים מצד עובדיהם, ומאידך נתקלנו בעובדים שאינן יודעים את זכותם להיות מבוטחים בסוג ביטוח זה והיו שמחים מאוד שעזרנו להם לדעת על קיומו של כיסוי חשוב זה והשגנו עבורם תגמולים משמעותיים של מאות אלפי שקלים ולפעמים מיליוני שקלים כתוצאה ממצב של אובדן כושר עבודה מוחלט ו/או חלקי.

ביטוח חיים במקרה של אובדן כושר עבודה/נכות מתאונה/מחלות קשות/מוות

ביטוח חיים מיועד לכיסוי מקרים שבהם אדם שרוי באובדן כושר עבודה בגין נכות או מחלות קשות ו/או המעניק פיצויי חד פעמי בגין נכות מתאונה ו/או מחלות קשות ו/או מוות – כיסוי ביטוחי בגין אובדן כושר עבודה נועד כדי להבטיח למבוטח קצבה חודשית כתחליף למשכורת במקרה של נכות עקב וכתוצאה מנכות ו/או מחלה שגרמה לאובדן כושר עבודה מלא ו/או חלקי , עד לתקרה של 75% (הנחשב מלא) מהמשכורת שלכם, כל עוד המבוטח איננו מסוגל לשוב לעבודה.

כיסוי ביטוחי בגין נכות מתאונה ו/או מחלות קשות ו/או מוות מיועד להעניק פיצויי חד פעמי בהתאם לתנאי הפוליסה ולסכומים הנקובים בפוליסה הרלוונטית בכל אחד מן המקרים המנויים לעיל וזאת באופן יחסי לגובה הנכות שנקבעה למבוטח בגין נכות ו/או מחלה ובאופן מלא לסכומים הנקובים בפוליסה בגין מקרה מוות .

לכאורה , פוליסת ביטוח חיים היא נהירה וחד משמעית אך הלכה למעשה היא מורכבת ומצריכה ייעוץ וליווי משפטי הולם ומקצועי כדי להפיק ממנה את המיטב. 

משרדנו הינו עתיר ניסיון ,ידע והישגים בניהול תביעות בדיני ביטוחים ,ובין היתר, ביטוחי חיים והמעניק ייעוץ וליווי משפטי מקצועי ,צמוד ואישי – החלטתם לתבוע משרדנו הינו הכתובת ואנו נשמח להעניק לכם מגוון שירותים משפטיים בתחום של דיני הביטוח וכן לדאוג לכם למיצוי מלוא זכויותיכם אל מול חברות הביטוח השונות.     

×

שיחת ווטסאפ