איך מתחלקת ירושה ללא צוואה?

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה? התשובה לכך היא קיים חוק ירושה הקובע כי הרכוש מתחלק על פי דין (סעיף 10 לחוק). במקרה כזה ולאחר פטירת המוריש יש לבקש צוו ירושה לחלוקת הרכוש. במקרים רבים, מעדיף המוריש לכתוב צוואה אשר תשקף את רצונו. במקרה כזה ובעת הצורך, מגישים צו קיום צוואה. עורך דין  מוניר רמאל עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע חשוב.

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה?  – על פי חוק ירושה

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה? על פי דין  ועל פי כללי ירושה המפורטים בפרק השני לחוק הירושה. סעיף 10 בו קובע מי היורשים, מהו סדר הירושה, איזו העדפה ניתנת למי מהיורשים. בנוסף ובהמשך, כצד בפועל היא מתנהלת בין צאצאים, אחים וכדומה. כמו כן, איך מחולקים הנכסים כמו דירות ועוד. חלוקת דירות היא אחת המורכבות בגלל שאין מדובר בכספים נזילים אותם ניתן לחלק בקלות. היא ניתנת לביצוע בשתי דרכים. הראשונה רישום זכויות היורשים בטאבו לפי חלקם. בעת מכירת הנכס יקבל כל אחד את הסכום המגיע לו על פי חלקו. דרך שניה היא מכירת הדירה כאשר התמורה תחולק בהתאם ליחס הזכויות כפי שהם מוקנות להם מתוקף חוק הירושה. מומלץ, במקרים אלו, לערב עורך דין בעל ניסיון היכול לבדוק את נושא המיסוי טרם הרישום בטאבו. חוק העיזבון פוטר, במקרים רבים, את היורשים מתשלום מס.

צוואה

רבים, כמובן, מעדיפים לכתוב צוואה מסודרת. במקרה של פטירה יש לבקש צו קיום צוואה. במקרים בהם הצוואה אינה מתייחסת לכל הרכוש השייך למנוח אזי יש לבקש צו ירושה וגם צו קיום צוואה גם יחד. כך, כדי שיהיה ניתן לחלק את כל הרכוש הקיים.

שירות מעורך דין מיומן

עורך דין  מוניר רמאל עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ פרטני לגבי כל מקרה, ייצוג וליווי ככל הנדרש. בבעלותו משרד ובו מספר עורכי דין מוכשרים. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך השנים. הוא ישמח לשרת כל לקוח חדש.

×

שיחת ווטסאפ